Spotkanie dotyczące funkcjonowania transportu publicznego

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Spotkanie dotyczące funkcjonowania transportu publicznego

 Firma Collect Consulting S.A. rozpoczęła II etap konsultacji społecznych dot. funkcjonowania transportu publicznego i indywidualnego na terenie gminy Paczków.

W ramach projektu Partnerstwo Nyskie 2020, zapraszamy do udziału w spotkaniu mającym na celu współudział w opracowaniu Strategii Rozwoju Transportu.
Celem spotkania jest wypracowanie wizji, misji, celów i działań zmierzających do poprawy transportu oraz dostosowanie Strategii do Państwa oczekiwań. Cele te zostaną osiągnięte poprzez włączenie do aktywnej współpracy mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i liderów opinii publicznej.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki badań w obszarze transportu zbiorowego i indywidualnego, systemu komunikacji, ruchu towarowego oraz wykorzystania powierzchni parkingowych. Dodatkowo na spotkaniu przedstawione zostaną zamierzenia inwestycyjne gminy Paczków. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji.

Spotkanie odbędzie się 19 maja 2015 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie (Rynek 1).
Godzina 16:00 -17:30  – spotkanie z przedsiębiorcami
Godzina 18:00- 19:30 – spotkanie z mieszkańcami


Dla wszystkich uczestników przewidziane są materiały informacyjne i biurowe oraz catering.

Rejestracji można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału!
 

Otwórz