Jesteś osobą w wielu 60+? Weź udział w projekcie SENIOR - AKTYWNY OBYWATEL

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Jesteś osobą w wielu 60+? Weź udział w projekcie SENIOR - AKTYWNY OBYWATEL

Fundacja "Plan B" z Nysy w partnerstwie z Gminą Paczków oraz Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w  Paczkowie zaprasza wszystkich seniorów 60+ z gminy Paczków posiadających motywację i chęć do działania na rzecz wspólnoty lokalnej do wzięcia udziału w projekcie "SENIOR- AKTYWNY OBYWATEL".

Projekt  jest realizowany na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020.

Poszukujemy osób w wieku 60 + , które wykazują cechy liderskie, a także chcą mieć wpływ na  kształtowanie długofalowej polityki na rzecz lokalnej społeczności seniorów i będą dla organizatorów wsparciem w realizacji projektu.

Jednocześnie będą też asystować zaangażowanym w projekt specjalistom wdrażając się tym samym w tajniki pomocy obywatelskiej.

Projekt zakończy się utworzeniem Rady Seniora będącej ciałem doradczym Burmistrza Gminy Paczków. Rada będzie miała wpływ na kształtowanie lokalnej polityki senioralnej, wytyczanie kierunków działań i rekomendowanie potrzebnych inicjatyw.

Przedsięwzięcie jest wstępnym etapem działań na rzecz seniorów w Paczkowie i stworzy szanse na pozyskanie środków w nowej perspektywie finansowania unijnego czyli na lata 2014-2020. Umożliwi seniorom włączenie się w innowacyjne działania na rzecz wspólnoty i samoorganizację społeczności senioralnej w Paczkowie.

W ramach projektu „SENIOR- AKTYWNY OBYWATEL” przewiduje się szereg cyklicznych, kompleksowo zaplanowanych bezpłatnych form wsparcia, a w szczególności:

• zainicjowanie utworzenia Rady Seniora przy Urzędzie Miejskim w Paczkowie,

• wyłonienie i przygotowanie grupy 20 seniorów-liderów 60+ (reprezentantów lokalnej społeczności) do działania na rzecz wspólnoty, a także  w nowoutworzonej Radzie Seniora (co najmniej 5 liderów), każdy członek Rady Seniora otrzyma na własny użytek tablet wykorzystywany również podczas pomocy obywatelskiej w terenie,

• bezpłatne uczestnictwo w szkoleniach komputerowych, prawnych i obywatelskich podczas których zostaną zaproszeni prelegenci z ośrodków aktywności społecznej dla seniorów celem czerpania dobrych praktyk,

• materiały biurowe oraz poczęstunek na każdym spotkaniu,

• diagnozę struktury problemów społecznych i oczekiwań seniorów spośród 30% wybranej populacji grupy wiekowej 60+ ( tj. ok. 1000 osób) zamieszkującej gminę Paczków z udziałem i pomocą wyłonionych liderów-seniorów oraz udostępnienie szczegółowej analizy w postaci Raportu. Raport szczegółowych potrzeb i oczekiwań wskazanej grupy wiekowej stanie się kanwą do opracowania dalszych działań organizatorów na rzecz seniorów w Paczkowie, a także ukierunkuje działalność Rady Seniora.

• zainicjowanie obywatelskiej pomocy seniorom poprzez zaangażowanie specjalistów przy wsparciu liderów-seniorów w pracę środowiskową i transfer wiedzy zdobytej podczas szkoleń osobom potrzebującym,

• wizyta studyjna liderów-seniorów w mieście powiatowym Nysa –udział w Sesji Rady Seniora,

• wizyta w Dziennym Domu Pobytu oraz Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Nysie oraz nawiązanie kontaktu z seniorami w Nysie, celem czerpania dobrych praktyk w zakresie aktywności społecznej,  integracja podczas wspólnego obiadu,

• udzielnie bezpłatnie około 200 bezpłatnych porad i konsultacji najbardziej potrzebującym Seniorom w zakresie problemów natury prawnej, obywatelskiej, socjalnej ( uwzględniając dojazd do potrzebujących),

Podczas zaplanowanych spotkań warsztatowych wypracujemy z reprezentantami lokalnej społeczności seniorów dalsze propozycje działania na rzecz wzmocnienia aktywności społeczne, wskażemy skuteczne sposoby pozyskiwania informacji, środków finansowych na realizację ciekawych projektów.

Rekrutacja uczestników trwa do 30 maja 2015 r. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego:
- Fundacja "Plan B" tel.721009957, 663615026.
- Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie tel. 774316232.


Formularz zgłoszenia można wypełnić w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie.

 

Otwórz