Z niepełnosprawnością na rynku pracy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Z niepełnosprawnością na rynku pracy

Fundacja na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnym projekcie „Z niepełnosprawnością na rynku pracy”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres trwania projektu od 01.03.2015 do 31.12.2015 r.

Projekt skierowany jest do grupy docelowej 60 osób, zamieszkałych w województwie opolskim, w wieku 18-64 lat, z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, o statusie osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo.

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego oraz kompetencji kluczowych i technik aktywnego poszukiwania pracy.

Dodatkowe informacje o projekcie:
Pani Monika Potasiak
Urząd Miejski w Paczkowie, pok. nr 10, I piętro
tel. 77 431 67 91 wew. 102.

Otwórz