Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy  i najmu

I. Sprzedaż w drodze przetargu:
1. Lokal mieszkalny nr 1, Paczków, ul. Daszyńskiego 32a.

II. Sprzedaż bezprzetargowa:
1. Lokal mieszkalny nr 5, Paczków, ul. Rynek 24,

III. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerami działek: 922/6, 273, 309.

IV. Najem na okres do 3 lat:
1. Pomieszczenie garażowe położne w Paczkowie  przy ul. Staszica, dz.314/8, o pow. 11,88 m²
2. Lokal użytkowy położony w Paczkowie przy ul. Moniuszki, dz. 270/1, o pow. 127,38 m²


UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.


 

 

 

 

Otwórz