Konkursy PCK w Paczkowie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Konkursy PCK w Paczkowie

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie zorganizował 15 kwietnia br. w Paczkowie etap gminny konkursów PCK .

Eliminacje XIII Turnieju PCK pod hasłem „Człowiek i Jego Środowisko” dla szkół podstawowych oraz  X  Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu dla wszystkich typów szkół odbywały się w PSP nr 2 w Paczkowie.

Celem konkursów było m.in.:

- inspirowanie i tworzenie warunków do zgłębiania problematyki zdrowotnej,
- kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych,
- inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie i ekologię w środowisku lokalnym,
- promowanie i popularyzowanie idei Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wśród dzieci i młodzieży.

Każdy uczestnik rozwiązywał test składający się z 30 pytań. 

Laureaci:

Turniej PCK „Człowiek i Jego Środowisko”:
 I miejsce Gracjan Wolny z  ZSP w Trzeboszowicach,
 II m. Alicja Patkowska, III m. Oliwia Myćków i  Angelika Piekarska z PSP nr 2 w  Paczkowie

Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu:
 szkoły podstawowe:
 I miejsce Mateusz Szczyszek – PSP  nr 2 w Paczkowie
 II miejsce Maria Matła – PSP w Kamienicy
 III miejsce  Martyna Motyka – ZSP w Trzeboszowicach

szkoły gimnazjalne:
I miejsce Błażej Raducki – Gimnazjum Publiczne w Paczkowie
II miejsce  Michał Siwek
III miejsce Julia Brodziak – GP w Paczkowie
 
Zespół Szkół w Paczkowie (szkoły ponadgimnazjalne):
I miejsce  Klaudia Kotara
II miejsce Kamila Biernat


Nagrody  zwycięzcom wręczyła pani Stanisława Kosmal – Sekretarz Oddziału Rejonowego PCK, członek Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK .

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodkie upominki ufundowane  przez ZPC w Otmuchowie. Nagrody i poczęstunek zakupiono z dotacji otrzymanej na ten cel od  Gminy Paczków w ramach działalności pożytku publicznego.

Uczniowie  szkół z terenu Gminy Paczków spisali się bardzo dobrze, gdyż  na 6 miejsc przypadających dla  rejonu, aż cztery osoby  zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w czerwcu. ZOR PCK składa podziękowania sponsorom, pani Dyrektor PSP nr 2  w Paczkowie, a szczególnie nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursów.
 

Otwórz