Paczkowska młodzież wyróżniona w Rzeszowie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Paczkowska młodzież wyróżniona w Rzeszowie

Na początku marca br. Rzeszowski Dom Kultury - filia „Wilkowyja” ogłosił III MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „PTAKI CUDAKI”.

Konkurs skierowany był do młodych artystów, którzy wykonali prace inspirowane obserwacją świata ptaków.

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie do konkursu zgłosił 9 prac młodych paczkowskich artystów wykonanych podczas zajęć w Domu Plastyka pod kierunkiem nauczyciela Pana Piotra Respendowicza, natomiast Ognisko Artystyczne w Paczkowie zgłosiło prace do konkursu pod kierunkiem Pani Marii Głębickiej.

W dniu 9 kwietnia br. otrzymaliśmy wspaniałą informację o paczkowskich laureatach konkursu w młodszej grupie wiekowej:

MACIEJ SŁABICKI- WYRÓŻNIENIE
JULIA DUDAŁA- WYRÓŻNIENIE
GABRYŚ TOMASZEK- WYRÓŻNIENIE


W starszej grupie wiekowej:
ALEKSANDRA SUWAK- II MIEJSCE

 LAUREATOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!


Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 18 kwietnia br. o godz. 16ºº w Rzeszowskim Domu Kultury filia „Wilkowyja” w Rzeszowie.

Otwórz