Oddaj głos na projekt, który zostanie sfinansowany w ramach budżetu obywatelskiego!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Oddaj głos na projekt, który zostanie sfinansowany w ramach budżetu obywatelskiego!

Już od piątku 10 kwietnia br. rozpoczyna się głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015.

Poniżej lista dopuszczonych do głosowania zgłoszeń projektów: 

1. Ocieplenie ściany budynku remizy OSP w Kamienicy i wymiana drzwi do garażu - ocieplenie styropianem ściany zewnętrznej  budynku (od drogi biegnącej wzdłuż wsi) wraz z nałożeniem tynku ozdobnego oraz wymiana drzwi do garażu.
Szacunkowy koszt zadania – 10.000 zł.

2. Remont elementu infrastruktury remizy strażackiej OSP Wilamowa nr 54a – wymiana pokrycia z papy na nowe wykonane z blachy profilowanej wraz z rynnami. Powierzchnia dachu to 120m2. 
Szacunkowy koszt zadania – 8.000 zł.

3. Poziome oznakowanie jezdni – przejścia dla pieszych tzw. zebry oraz inne poziome znaki drogowe – zakup farb oraz malowanie w pierwszej kolejności na tarasach prowadzących do przedszkoli i szkół, a następnie na najbardziej uczęszczanych ulicach i drogach w Paczkowie.
Szacunkowy koszt zadania – 100.000 zł.

4. Oświetlenie drogi gminnej w sołectwie Unikowice – dot. odcinka drogi od posesji nr 32 do 45a w miejscowości Unikowice, droga jest wąska, brak pobocza, a koryto rzeki głębokie, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla poruszających się ludzi oraz pojazdów.
Szacunkowy koszt zadania – 16.000 zł.

5. Bezpieczeństwo – dot. ul. Kościuszki od nr 10 do 30, która jest drogą z nowym asfaltem, gdzie kierowcy przekraczają prędkość. Propozycja montażu progów zwalniających.
Szacunkowy koszt zadania – 10.000 zł.

6. Rozbudowa i dostosowanie istniejącego placu zabaw do organizacji zadań rekreacyjno-kulturalnych – proponowana lokalizacja to plac przy PSP w Kamienicy (Kamienica nr 94), rozbudowa szkolnego placu zabaw o urządzenia zabawowe (huśtawki, ściany wspinaczkowe, przeplotnie, karuzela, ławki, urządzenia sprawnościowe) z montażem.
Szacunkowy koszt zadania – 20.000 zł.

7. Rewitalizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie – ogrodzenie na ul. 1 Maja 2, o dł. ok. 200 m, wysokość przy granicy parku to ok. 5m, wymiana tynku na murze stanowiących podstawę pod płotem z siatki metalowej włącznie z wypełnieniem ubytków.
Szacunkowy koszt zadania – 20.000 zł.

8. Oświetlenie i poprawienie nawierzchni schodów pomiędzy Osiedlem Słonecznym – ul. Klonowa, a ul. Głowackiego -  zainstalowanie oświetlenia ulicznego oraz poprawienie nawierzchni schodów na trasie prowadzącej w kierunku Rynku dla mieszkańców Osiedla, natomiast dla mieszkańców zachodniej części Paczkowa i uczniów GP (ul. Górnicza, Daszyńskiego, Robotnicza) najkrótsza droga na basen, stadion i targowisko.
Szacunkowy koszt zadania – 10.000 zł.

9. Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego – boisko znajduje się na dz. 376, 491 w Gościcach – prace polegałyby na przygotowaniu projektu, a później montażu słupa elektrycznego, przewodu, lamp i wysięgników oraz skrzynki elektrycznej.
Szacunkowy koszt zadania – 11.200 zł.

10. Rozbudowa monitoringu miejskiego Miasta Paczkowa – proponowana lokalizacja dot. plantów miejskich wokół murów, obręb Starego Miasta z drogami dojazdowymi do Rynku, publiczne place zabaw, publiczne placówki kultury i oświaty np. Kino, Dom Kultury, Biblioteka, LO, NFS, Pl. Kościelny. Zakup 16 szt. kamer zewnętrznych, 4000m kabla LAN, wyposażenie pomieszczenia dyżurki SM lub Policji w sprzęt audio, TV, rejestrator, TV LCD 2szt; dokumentacja techniczno-prawna; wykonawstwo – robocizna.
Szacunkowy koszt zadania – 100.000 zł.

11. Trasa Rowerowa „Paczkowskie Ścieżki” – zagospodarowanie parku przy ul. Wojska Polskiego (park przy dawnym ośrodku wypoczynkowym „IRYS”), trasa rowerowa miałby składać się ze zjazdów, podjazdów, skoczni, odcinków technicznych. Każdy rowerzysta znajdzie coś dla siebie, trasa zapewniająca różne poziomy trudności, w przyszłości ścieżka będzie mógła dać możliwość organizacji imprez rowerowych, treningów.  Projekt przewiduje uporządkowanie terenu (wycinka krzewów), korektę ukształtowania terenu poprzez usunięcie nierówności oraz przeszkód uniemożliwiających ruch rowerowy, oznakowanie, wskazanie miejsc, punktów takich jak stare zjazdy, zakręty, wzniesienia oraz inne elementy służące jeździe crosowej, oznakowanie umieszczone na drodze w kierunku przejazdu, wariantów zjazdu.
Szacunkowy koszt zadania – 65.000 zł.

12. Remont drogi gminnej – remont dot. drogi znajdującej się na dz. 288/1 w Ujeźdźcu, która aktualnie jest jedyną drogą gruntową na terenie gminy, przy której znajduje się 10 budynków mieszkalnych, które zamieszkuje ok. 50 osób. 
Szacunkowy koszt zadania – 70.000 zł.

13. Remont drogi wg projektu technicznego – opracowanie dokumentacji dot. ul. Górniczej w Paczkowie, przy której mieszka ok. 150 osób, droga składa się z kamienia, płytki trylinki. Realizacja modernizacji drogi wg projektu wyniesie ok. 500 tys. zł. 
Szacunkowy koszt zadania – 60.000 zł.

14. Zapewnienie warunków socjalno-bytowych do prowadzenia działalności kulturowo-sportowej –  projekt dot. boiska sportowego w Trzeboszowicach – polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia, wykonanie studni głębinowej wraz z doprowadzeniem wody do obiektu oraz wydzielenie w istniejącym obiekcie szatni sportowych (łazienek).
Szacunkowy koszt zadania – 35.000 zł.

O wyborze projektów do realizacji zadecydują mieszkańcy naszej gminy w drodze bezpośredniego głosowania, które odbędzie się od 10 do 24 kwietnia br.

Głosować będzie można na 1 projekt poprzez oddanie głosu w Kancelarii Ogólnej UM w Paczkowie lub przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Paczkowie karty do głosowania.

Kartę do głosowania, można pobrać tutaj. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.paczkow.bip.net.pl w zakładce budżet obywatelski.
 

Otwórz