Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie finansowania wkładów własnych do projektów, w ramach których organizacje pozarządowe, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych.

Na finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych związanych z realizacją zadań publicznych, na które Podmioty pozyskały lub planują pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych spoza Województwa w 2015 roku przeznacza się kwotę 50 000 zł.

Zadanie winno być wykonane w 2015 roku, przy czym początek realizacji zadania może nastąpić nie wcześniej niż w terminie wynikającym z podpisanej umowy z Województwem, z uwzględnieniem postanowień zawartej umowy pomiędzy Podmiotem a instytucją zewnętrzną. Zakończenie zadania winno nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Oferty dotyczące  finansowania lub dofinansowania wkładu własnego na realizację zadań publicznych, na które Podmiot pozyskał lub planuje pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych spoza Województwa, należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia  24 kwietnia 2015 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pok. 150 lub 151, ul. Piastowska 14. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Harmonogram wszystkich otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Opolskiego na realizację zadań w sferze pożytku publicznego w 2015 roku, do pobrania tutaj.

Więcej informacji na witrynie internetowej www.ngo.opolskie.pl 

Otwórz