Wiosenne porządki na drogach!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wiosenne porządki na drogach!

Przyszedł czas na pozimowe "porządki" na gminnych drogach, gdyż ich stan wymagał pilnych napraw.

Gmina Paczków postanowiła poprawić stan dróg poprzez uzupełnienie ubytków w ich nawierzchni przy pomocy tłucznia.

Paczkowskim władzom samorządowym udało pozyskać się po korzystnej cenie, aż 1500 ton tłucznia, który zostanie rozdysponowany i dostarczony do wszystkich wsi z terenu naszej gminy oraz na wybrane ulice na terenie miasta.

Tłuczeń trafił już na zniszczone drogi transportu rolnego - po zgłoszeniu zapotrzebowania przez gospodarzy sołectwa Wilamowa i Kamienica, gmina pomaga im rozplantować oraz ubić przekazany materiał we wskazanych miejscach. 

Otwórz