Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  i najmu.


I. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerem działki
      589/1, 646/13, 371/8, 330, 1093/7, 919/7.
2.   Część nieruchomości gruntowej położonej w Kamienicy oznaczonej numerem działki 1008.

II. Najem na okres do 3 lat:
1. Pomieszczenie garażowe położone w Paczkowie przy ul. Sikorskiego dz. 358/24, o pow. 18,78 m².

III. Najem w drodze przetargu:
   1.  I przetarg pisemny na najem lokalu mieszkalnego położonego w Paczkowie przy ul. Rynek 4/1     
        o pow. użytkowej 111,09 m².

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

 

Otwórz