Mieszkańcy zatrudnieni w ramach robót publicznych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Mieszkańcy zatrudnieni w ramach robót publicznych

Gmina Paczków od początku 2015 roku przyjęła do pracy osoby bezrobotne w ramach „robót publicznych”, tym samym łącznie 71 osób otrzymało możliwość zatrudnienia dzięki dofinansowaniu ze strony naszej gminy.

Osoby te oddelegowane zostały do pracy m.in. w szkołach, przedszkolach, GCSiR, ZWiK oraz ZUKiM. Wśród bezrobotnych, zatrudniono 6-osobową brygadę do wykonywania prac porządkowych
w mieście pod nadzorem Burmistrza Paczkowa oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

W ramach prac bezrobotni uporządkowali i przygotowali do remontu spalone mieszkanie komunalne na ul. Pocztowej. Jednocześnie wyczyścili obszar wokół stawu, znajdującego się przy Basenie Miejskim w Paczkowie. Dokonano wycinki krzewów na terenie starego cmentarza do ul. Sienkiewicza.

Kolejna grupa zatrudniona od 1 kwietnia br. w najbliższym miesiącu dokona uporządkowania ulic Spacerowej, Miraszewskiego, Kolejowej oraz Młyńskiej.

Ponadto bezrobotni przeprowadzą prace remontowe w przejętym przez Gminę Paczków budynku przy ul. Wojska Polskiego z siedzibą Oddziału Zamiejscowego ds. Komunikacji w Paczkowie, który stanie się nową siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej i Wydziału Spraw Społecznych.

O efektach prac będziemy na bieżąco informować. 

Otwórz