Uczą udzielać pierwszej pomocy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Uczą udzielać pierwszej pomocy

Od 1999 roku Polski Czerwony Krzyż posiada certyfikat  nadany przez Europejskie Centrum Referencyjne ds. Nauczania Pierwszej Pomocy. Tradycja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy sięga początków istnienia Stowarzyszenia. 

Uświadomienie znaczenia pierwszej pomocy, propagowanie wiedzy na temat jej udzielania i uczenie się, jak właściwie reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia - to jedno z najważniejszych zadań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża.

Szkolenia dostosowywane są do bieżących standardów, tak aby każdy absolwent posiadał najświeższe informacje i miał odpowiednie umiejętności, które pozwolą na szybką i fachową pomoc poszkodowanym. Zaświadczenia o ukończeniu kursów są honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK  w Otmuchowie  zorganizował w dniu 18 marca br. w ZSP w Trzeboszowicach kurs elementarny z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczestniczyło w nim 31 nauczycieli z placówek oświatowych gminy Paczków.

Zajęcia prowadzone były w oparciu o profesjonalne materiały dydaktyczne przez Instruktorów Pierwszej Pomocy  z Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK . W czasie szkolenia nacisk kładziony był na zajęcia praktyczne, które odbywały się zarówno na pozorantach, jak i na fantomach. Instruktorzy inscenizowali różne wypadki. Pozoracje miały na celu oswojenie  kursantów z sytuacjami, które mogą zdarzyć się w rzeczywistości.

Chodziło o to, aby każdy uczestnik szkolenia miał poczucie, że umiejętności, które zdobył  pozwolą mu na działanie w sytuacji kryzysowej.
 

Otwórz