Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu:


I. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1. Lokal mieszkalny nr 7, Paczków, ul. Wesoła 8.

II. Najem na okres do 3 lat:
1. Pomieszczenia użytkowe położone w Unikowicach 21 o pow. 16,70 m²,  działka nr 135/2.

 

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

 

Otwórz