Trwa kwalifikacja wojskowa w powiecie nyskim

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Trwa kwalifikacja wojskowa w powiecie nyskim

Urząd Miejski w Paczkowie przypomina, że trwa kwalifikacja wojskowa w powiecie nyskim.

W tym roku do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 1996 roku, a także mężczyźni urodzeni w latach 1991-1995, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1991-1996, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej.

Procedura odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nysie przy ul. Mariackiej 6 (III piętro) w terminie określonym w wezwaniu - dla mieszkańców miasta i gminy Paczków przypada w dniach od 12 do 16 marca 2015 roku (mężczyźni) oraz 25 marca 2015 roku (kobiety).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej jest zobowiązana posiadać przy sobie:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• dokumentację medyczną (np. wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy) - dla Powiatowej Komisji Lekarskiej,
• aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy),
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe lub pobierane nauki,
- przypadku nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu - dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się w pierwotnym terminie. 

Otwórz