Wyniki otwartych konkursów ofert

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wyniki otwartych konkursów ofert

Burmistrz Gminy Paczków ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Poniżej publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert:

 

Otwórz