Paczkowska Grupa Artystyczna zaprezentowała swoje prace!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Paczkowska Grupa Artystyczna zaprezentowała swoje prace!

5 marca br. w Domu Plastyka odbył się wernisaż prac Paczkowskiej Grupy Artystycznej.

PGA powstała w 2014 roku przy Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie. Podstawowym założeniem jej działalności jest skupienie środowiska twórczego oraz wspieranie działalności artystycznej poprzez działania i projekty związane z różnymi dziedzinami oraz technikami plastycznymi.   

Podczas wernisażu swoje prace zaprezentowali: Apolonia Dębska, Maria Głębicka, Teresa Witko, Małgorzata Stano, Justyna Jaśkiewicz, Aleksandra Suwak, Katarzyna Wójcik Respendowicz, Marek Rokicki, Stanisław Karol, Zdzisław Wójcik, Piotr Respendowicz oraz Mirosław Głębicki.

Wśród wystawionych prac pojawiły się obrazy olejne, akwarele, rysunek, grafika, rzeźba. Wystawę wyróżnia różnorodność tematyczna oraz bogactwo technik. Otwarciu wystawy towarzyszył gorąco przyjęty recital Justyny Dzięgielewskiej - wokalistki z Kamieńca Ząbkowickiego.

Ogromnie cieszy fakt, że na wernisażu pojawiła się duża grupa Paczkowian, wśród których znaleźli się również Burmistrz Paczkowa Artur Rolka, Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Barabasz oraz kilku radnych. Wystawa dostępna będzie do 31 marca br. W odpowiedzi na zaproszenie z Ziębic, 10 kwietnia br. Paczkowska Grupa Artystyczna odwiedzi ze swoją wystawą Ziębickie Centrum Kultury.
 

Otwórz