Zmiany w opłacie za użytkowanie wieczyste!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Zmiany w opłacie za użytkowanie wieczyste!

Urząd Miejski w Paczkowie informuje, że weszły w życie zmiany dot. przepisów w sprawie wystawiania faktur VAT za wieczyste użytkowanie.

W związku z powyższym opłaty za użytkowanie wieczyste należy wpłacać terminowo do 31 marca br. Faktury za w/w opłaty będą wystawiane dopiero po uiszczeniu należnej kwoty.

UWAGA! Opłaty należy wpłacać na konto bankowe Gminy Paczków nr 55 9588 0004 1720 0000 2000 0010 (Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie).
 

Otwórz