Nauka przez działanie - semestralne podsumowanie działaności gimnazjum

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Nauka przez działanie - semestralne podsumowanie działaności gimnazjum

Publiczne Gimnazjum  im. Polskich Noblistów w Paczkowie przedstawia semestralne podsumowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym i nie tylko.

Nauczyciele GP w Paczkowie dbają o to, aby ich uczniowie uczyli się nie tylko w szkolnej ławce, ale również przez działanie, a nabytą wiedzę rozwijali w praktyce. Poniżej przedstawiamy podsumowanie semestru w postaci licznych działań w sferach takich jak: tolerancja, edukacja medialna, bezpieczeństwo, akcje charytatywne, ochrona środowiska, nauka języków obcych, propagowanie kultury języka ojczystego oraz walki z wulgaryzmami, 


Tolerancja
W październiku 2014r. podopieczni Stowarzyszenia „WIĘŹ”, wolontariusze oraz uczniowie klasy III a z Publicznego Gimnazjum w Paczkowie wzięli udział w podsumowaniu projektu pt. „Kapsuła Czasu”. Projekt ten został opracowany przez Ochotnicze Bractwo Wolontariuszy składające się z nauczycieli i młodzieży z paczkowskich szkół. Wolontariusze i nauczyciele - opiekunowie Bractwa, uczestnicząc w warsztatach Stowarzyszenia "WIĘŹ", zaobserwowali wycofanie osób niepełnosprawnych z życia społecznego. Ten fakt stał się bodźcem do stworzenia projektu mającego na celu przeciwdziałanie izolacji społecznej osób dotkniętych niepełnosprawnością umysłową i fizyczną.

12 grudnia 2014 roku podopieczni Stowarzyszenia Kultury Osób Niepełnosprawnych „WIĘŹ” wraz z wolontariuszami Szkolnego Klubu Wolontariusza przy Publicznym Gimnazjum stworzyli wspaniałe widowisko teatralne pt. „Fajna bajka”. Przedstawienie to zostało przyjęte gromkimi brawami przez liczną publiczność, która przybyła tego dnia do Muzeum Gazownictwa w Paczkowie. Dzięki szeregu wspólnych działań Publicznego Gimnazjum ze Stowarzyszeniem Kultury Osób Niepełnosprawnych „WIĘŹ” utrwalane są właściwe relacje społeczne oraz tworzony jest klimat sprzyjający rozwojowi osób niepełnosprawnych. W bieżącym roku szkolnym Szkolny Klub Wolontariusza otrzymał w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu podczas Gali Wolontariatu tytuł „Opolskiej Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom 2014” nadanej przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu. Koordynator Klubu - Danuta Kurowska oraz wolontariuszka klasy IIIa - Dominika Piznal otrzymały równocześnie dyplom w konkursie „Barwy Wolontariatu 2014”. 

Edukacja medialna
10. października uczniowie klas IId, IIe, IIIb, IIIa  po raz pierwszy mieli okazję zwiedzić  gmach TVP Wrocław, w którym poznali wiele telewizyjnych sztuczek oraz zobaczyli, jak praca w TV wygląda od kuchni. Zwiedzili zaplecze techniczne gmachu przy ulicy Karkonoskiej.  
 
W tym roku szkolnym młodzież z Publicznego Gimnazjum uczestniczyła  również w Kinowych Spotkaniach Młodych w Otmuchowie w ogólnopolskim, autorskim projekcie  edukacyjno-artystycznym dla tysięcy młodych ludzi w Polsce. To platforma składająca się z dwóch, spójnych ze sobą części. Pierwsza miała charakter teatralno-filmowy. Druga część przedsięwzięcia to projekcja pełnometrażowego filmu lub animacji, które zostały dostosowane dla kategorii wiekowej przybyłych gości. Całość opatrzona została efektami muzycznymi i wizualnymi.

Listopad i grudzień 2014 upłynął gimnazjalistom na czytaniu bajek w paczkowskich przedszkolach i szkołach podstawowych. W akcji „Pokochaj baśnie i legendy” wzięli udział uczniowie gimnazjum, którzy przeczytali przedszkolakom „Przygody Bolka i Lolka”, „Królewnę Śnieżkę”, a uczniom szkół podstawowych „Legendę o Syrence Warszawskiej” oraz opowiadania „Wars i Sawa”, przez co rozwijali wyobraźnię najmłodszych. Spotkania zakończyły się wspólnymi zabawami i śpiewem. 
  
Bezpieczeństwo ponad wszystko

19 listopada 2014r. odbyło się niecodzienne spotkanie edukacyjne. Publiczne Gimnazjum gościło Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nysie, inspektora Tadeusza Dunata, który zdradził tajniki bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w ramach orientacji edukacyjno – zawodowej przybliżył specyfikę pracy policjanta „drogówki”. Spotkanie to z pewnością zaowocuje większą świadomością uczniów i posłuży ich lepszemu przygotowaniu do uczestnictwa w ruchu drogowym. 

Akcje charytatywne
Listopad okazał się pracowitym miesiącem, gdyż gimnazjaliści o dobrym sercu włączyli się do kolejnej akcji charytatywnej organizowanej w szkole. Szkolny Klub Wolontariusza zorganizował akcję „Dzieci Dzieciom”, która polegała na zbiórce używanych, ale w dobrym stanie książek do biblioteki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie. W rezultacie udało się przekazać 160 książek.

W ramach akcji „Czerwonokrzyska Gwiazdka” odbyła się zbiórka żywności dla ubogich rodzin. Uczniowie PG byli „widoczni”, a poprzez swoje kulturalne  i sympatyczne zachowanie pozyskali znaczną ilość darów i pieniędzy. Dodatkowo, w szkole została przeprowadzona akcja „Wigilijny Stół”, dzięki której paczki świąteczne otrzymało osiem rodzin. Nauczyciele wraz z uczniami udali się w grudniu 2014r.  z wizytą do ZOL-u   w ramach akcji „Gwiazdka dla Seniora.” Osoby przebywające  w tym ośrodku zostały obdarowane świątecznymi laurkami własnoręcznie przygotowanymi przez uczniów oraz słodyczami. 

Ochrona środowiska

Uczniom gimnazjum również  sprawy ochrony środowiska nie są obce, toteż  z ochotą przystąpili do akcji Zbieraj baterie - chroń środowisko,czyli do  konkursu na zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów w placówkach oświatowych województwa opolskiego. Organizatorem konkursu był Marszałek Województwa Opolskiego, a realizatorem zadań, wynikających z konkursu była firma REBA Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie. Szczególne pochwały należą się klasie 2c, która zebrała największą ilość baterii - 88,5 kg. Uczennica Publicznego Gimnazjum - Aleksandra Zając z kl.2c znalazła się na liście najlepiej zbierających (indywidualnie) zużyte baterie i otrzymała dodatkowe wyróżnienie.

Nauka języków obcych
Nie od dziś wiemy, jak ważna jest znajomość języków obcych. W nowocześnie wyposażonych pracowniach i w przyjaznej atmosferze nauka przychodzi łatwiej. Uczniowie mają okazję wykorzystać nabytą wiedzę podczas realizacji projektów edukacyjnych oraz podczas wycieczek zagranicznych organizowanych w szkole, a było ich niemało:
- Anglia i Francja – rok szkolny 2010/2011
- Hiszpania – rok szkolny 2011/2012
- Praga – rok szkolny 2012/2013
- Włochy – rok szkolny 2012/2013
- Berlin i Tropical Islands – rok szkolny 2013/2014
- Anglia i Francja ponownie w czerwcu 2015!

Propagujemy kulturę języka ojczystego
W związku z przypadającym 21 lutego Światowym Dniem Języka Ojczystego - w  dniach od 23 do 27 lutego 2015 r. zespół nauczycieli języka polskiego zrealizował III edycję projektu edukacyjnego pt. „Tydzień Kultury Języka Polskiego”, w ramach której przeprowadzono rozmaite działania, mające na celu zwrócenie uwagi na piękno naszego rodzimego języka oraz ukazanie wartości polskiej literatury. Młodzież chętnie uczestniczyła w następujących konkursach:
- krasomówczym „Łgarz wszech czasów”,                                
- ortograficznym o tytuł „Mistrza ortografii”,                      
- recytatorskim pt. „Wszystko jest poezją”,
- konkursie o Polskich Noblistach.
Imprezę towarzyszącą konkursom stanowił happening „Stop wulgaryzmom!”

Walczymy z wulgaryzmami
25 lutego 2015 r. różnił się od pozostałych dni, a to za sprawą przeprowadzonej kampanii szkolnej pod hasłem: „STOP WULGARYZMOM!. Całą akcję, w dowód sprzeciwu wobec akceptacji dla wszechobecnych i panoszących się wulgaryzmów, profesjonalnie przygotowała młodzież w ramach zajęć artystycznych: teatralnych i dziennikarskich. Społeczność szkolna miała okazję obejrzeć ciekawy filmik, mówiący o  walce z narastającym zjawiskiem wulgaryzacji w mediach, środowisku szkolnym, rodzinnym i życiu codziennym. Przy okazji można było podumać nad HOMO VULGARIS…

Zachęcamy do śledzenia poczynań gimnazjalistów, również na witrynie internetowej szkoły.

Otwórz