Oferta kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Oferta kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Polski Czerwony Krzyż od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.

Od roku 1999 jako jedyna instytucja w Polsce posiadamy certyfikat w systemie nauczania pierwszej pomocy nadany przez Europejskie Centrum Referencyjne ds. Nauczania Pierwszej Pomocy. Zaświadczenia o ukończeniu naszych kursów są honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce oraz całej Unii Europejskiej.

Jakie kursy i szkolenia prowadzimy?
- kurs podstawowy pierwszej pomocy (16h dydaktycznych)
(kurs obejmujący wiele zagadnień, z obowiązkowymi ćwiczeniami, po zdaniu egzaminu kończącego kurs osoba, która ukończyła 16 lat otrzymuje zaświadczenie z certyfikatem, pozostałe osoby zaświadczenie o ukończeniu kursu)
- kurs elementarny pierwszej pomocy (5h dydaktycznych)
(krótki i prosty kurs, uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu )
- kurs podstawowego podtrzymywania życia i automatycznej zewnętrznej defibrylacji BLS-AED (6h dydaktycznych)
(kurs resuscytacji i obsługi automatycznego zewnętrznego defibrylatora, uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu)
- kurs pierwszej pomocy dla kierowców (4h dydaktycznych)
(kurs dla kandydatów i dla kierowców, uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, prowadzony przez osoby spełniające wymogi ustawy o PRM)
- pokazy udzielania pierwszej pomocy.

Co oferujemy na kursach i szkoleniach?

►Każdy kurs możemy rozszerzyć o tematy interesujące kursantów.
►Zajęcia prowadzone są przez Instruktorów Pierwszej Pomocy PCK, którzy poddawani są weryfikacji co 2 lata, gwarantuje to wysoki poziom naszej kadry.
►Szkolenia prowadzone są w oparciu o aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) oraz European First Aid Manual (EFAM).
►Zajęcia prowadzone są w grupach do 15-20 osób (na 1 Instruktora) daje to szansę iż każdy kursant może liczyć na indywidualną pomoc ze strony prowadzącego.
►Zajęcia prowadzone są w oparciu o profesjonalne materiały dydaktyczne (m.in. rzutnik) oraz z wykorzystaniem manekinów do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Na każdym kursie wszyscy kursanci mają możliwość ćwiczeń praktycznych.
►Miejsce i termin kursów, szkoleń oraz pokazów ustalamy indywidualnie z zainteresowanymi dopasowując do ich potrzeb.
►Wystawiamy faktury VAT.

C E N N I K

W sprawie kursu można kontaktować się z Opolskim Oddziałem Okręgowym PCK, ul. Krakowska 51, tel. 774545340 lub Zarządem Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie, ul. Sienkiewicza 5, tel. 797 196 355.

W dniu 18 marca br. o godz.15:00 w Zespole Szkół w Otmuchowie - kurs elementarny dla nauczycieli. Informacji udziela ZOR PCK w Otmuchowie.
 

 

Otwórz