Ruszył nabór wniosków na usuwuanie azbestu!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Ruszył nabór wniosków na usuwuanie azbestu!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  ogłosił VI konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  na terenie województwa opolskiego.

W ramach ww. konkursu Gmina Paczków ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z tym Gmina Paczków planuje wystąpić  do WFOŚiGW w Opolu o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie  wyrobów azbestowych z terenu Gminy Paczków VI nabór”, w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują  na swoich  nieruchomościach  wyroby  zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej tych wyrobów opracowanej przez  Gminę Paczków.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi na które można uzyskać dofinansowanie są wydatki związane z demontażem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 95% całości tych kosztów (w tym: 50 % ze środków NFOŚiGW w Warszawie, 35 % ze środków WFOŚiGW w Opolu, 5% ze środków Starostwa Powiatowego w Nysie, 5% z budżetu Gminy Paczków i 5% wkład własny wnioskodawcy).

W związku z powyższym zachęcamy do składania wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy posiadają wyroby zawierające azbest, a zamierzają je usunąć w 2015r.

Wnioski  należy składać w terminie do dnia 12 marca 2015 r.  w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (pokój nr 6),  na formularzu, który można otrzymać w Urzędzie Miejskim w ww. pokoju lub pobrać z naszej witryny internetowej, w zakładce Dla Mieszkańców - Ochrona Środowiska - Wniosek do pobrania - usuwanie azbestu. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie u pana Andrzeja Wielgusa, pok. nr 6 lub pod  nr tel. 77/4390288 wew.113.

Otwórz