Dzień Dawcy Szpiku w Paczkowie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dzień Dawcy Szpiku w Paczkowie

W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Cały czas są w Polsce pacjenci, dla których nie znaleziono dawcy, wśród 22 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie. By zwiększyć szansę na znalezienie dawcy dla pacjentów Szkolne Koło PCK organizuje wraz z Fundacją DKMS Dzień Dawcy Szpiku w Paczkowie.

Przez dwa tygodnie poprzedzające rejestrację, uczniowie będą podejmowali działania informacyjne w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Działania mają na celu uwrażliwienie mieszkańców Paczkowa; młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz ich bliskich na problem leczenia białaczki.

Zostaną rozwieszone plakaty, rozniesione ulotki, a także młodzież zaprosi na to wydarzenie poprzez portale społecznościowe. Grupa wolontariuszy przejdzie szkolenie niezbędne do sprawnego pobrania wymazów i przeprowadzenia rejestracji. W szkole odbędzie się cykl imprez i spotkań informacyjnych poprowadzonych przez członków Szkolnego Koła PCK, w ramach towarzyszącego działania Olimpiady Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia PCK. Mamy nadzieję, że obudzimy Wasze serca!

Rejestracja potencjalnych dawców:
Data:             11 marca 2015 r.
Godziny:        09:00 – 15:00
Miejsce:         Zespół Szkół w Paczkowie
Adres:            ul. Kołłątaja 9, Paczków

Kto może zostać dawcą?
Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepienia. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

Nie musisz zapłacić za swoją rejestrację, jednak jej koszt wynosi 250 zł. Fundacja DKMS Polska potrzebuje wsparcia finansowego by pokryć koszty rejestracji, dlatego jeśli możesz
sfinansuj częściowo jej koszt. Darowiznę można przekazać na nr konta: 86 1240 6292 1111 0010 4159 8437.


Fundacja DKMS Polska to aktualnie największa baza dawców szpiku w Polsce, w której zarejestrowanych jest i przebadanych ponad 654 000 (styczeń 2015) potencjalnych dawców szpiku, a już 1 733 (styczeń 2015)  osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik, dając szansę na życie Pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie. Fundacja DKMS Polska została zarejestrowana 28 listopada 2008 roku, jednak działalność rozpoczęła 25 lutego 2009 roku.

Informacja: Zespół Szkół w Paczkowie 

Otwórz