Wybory sołeckie 2015 – sprawdź harmonogram

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wybory sołeckie 2015 – sprawdź harmonogram

Już za tydzień w gminie Paczków ruszą wybory sołtysów i rad sołeckich.

Pierwsze zebranie wyborcze odbędzie się 20 lutego br. w Kamienicy . Nowi włodarze sołectw powołani zostaną na kolejne 4 lata.

Tradycyjnie sołtysi zostaną wybrani na zebraniach mieszkańców wsi, którzy w bezpośrednich wyborach wytypują nowego gospodarza sołectwa i wspierającą go radę sołecką. Głównym tematem wspomnianych zebrań będą wybory, ale nie zabraknie na nich także sprawozdań z dotychczasowej działalności obecnych sołtysów.

Sołtysi i członkowie rady wybierani są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania. Sołtys sprawuje w sołectwie władzę wykonawczą, a rada pełni funkcję doradczą. Obszar oraz zakres działania sołectwa i jego organów określa statut uchwalony przez Radę Miejską.

Harmonogram tegorocznych wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Paczków:

Kamienica

20.02.2015 r.

piątek

18:00

Wiejski Dom Kultury

Kozielno

22.02.2015 r.  niedziela

16:00

Wiejski Dom Ludowy

Wilamowa

28.02.2015 r.

sobota

14:00

Świetlica RSP

Frydrychów

1.03.2015 r.

niedziela

15:00

Świetlica wiejska

Trzeboszowice

6.03.2015 r.

piątek

19:00

Wiejski Dom Kultury

Ścibórz

7.03.2015 r. sobota

16:00

Świetlica wiejska

Gościce

13.03.2015 r. piątek

18:00

Wiejski Dom Kultury

Stary Paczków

14.03.2015 r.

sobota 

16:00

Świetlica wiejska

Ujeździec

15.03.2015 r.

niedziela

16:00

Świetlica wiejska

Unikowice

20.03.2015 r. piątek

18:00

Wiejski Dom Kultury

Lisie Kąty

27.03.2015 r. piątek

18:00

Świetlica wiejska

Dziewiętlice

28.03.2015 r.

sobota 

18:00

Wiejski Dom KulturySerdecznie zapraszamy mieszkańców poszczególnych miejscowości do uczestnictwa w zebraniach sołeckich, na których wybiorą Państwo sołtysów i członków rad sołeckich.
 

Otwórz