Zimowe utrzymanie dróg i chodników

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Zimowe utrzymanie dróg i chodników

Zgodnie z przewidywaniami synoptyków, na Opolszczyźnie przeżywamy właśnie solidne uderzenie zimy.

Burmistrz Gminy Paczków przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości (przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do nieruchomości, stanowiących ich własność oraz usuwaniu sopli, nadmiaru śniegu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli – wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku.

Opady śniegu oraz utrzymująca się niska temperatura powodują utrudnienia w poruszaniu się jak również stanowią zagrożenie wystąpienia wypadku. Osoba, która ma obowiązek odśnieżyć i usunąć lód z chodnika oraz terenu posesji, zobowiązana będzie w razie wypadku na tym terenie do wypłacenia odszkodowania, renty lub zadośćuczynienia osobie poszkodowanej.

W przypadku mieszkań komunalnych oraz lokali należących do zarządzanych przez ZUKiM wspólnot mieszkaniowych, o usuwanie śniegu należy zwracać się do Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych - tel. (77) 431 64 22.  

W kontekście powyższego, w trosce o ogólne bezpieczeństwo oraz Państwa komfort, zwracam się z uprzejmą prośbą o należyte utrzymanie stanu chodników i dachów w okresie zimowym oraz o bieżące usuwanie śniegu, lodu, sopli i innych zanieczyszczeń.

Po drogach regularnie krążą pługi, które na bieżąco odśnieżają trakty komunikacyjne w naszej gminie, oczyszczane są również chodniki i parkingi. W tym roku odśnieżanie dróg gminnych zlecono firmie Usługi Transportowe -Transport Towarowy pana Romana Szczotki.

Zgłoszenia o zawianych lub zasypanych ulicach zgłaszać można nud numerem tel. (77) 431 67 91 wew. 114.

Wykaz dróg, za których odśnieżanie odpowiada Gmina Paczków, umieszczamy poniżej:

 

Otwórz