Polsko-czeskie spotkanie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Polsko-czeskie spotkanie

Gmina Paczków gościła delegację z czeskiej gminy Javorník, z którą nawiązana zostanie współpraca partnerska.

W czwartek 5 lutego br. miało miejsce spotkanie władz Miasta Javorník i Paczkowa. Czeską gminę reprezentował pan Starosta Jiří Jura oraz pani Místostarostka Bc. Sieglinde Mimrová, natomiast Gmina Paczków miała swoje przedstawicielstwo w osobach: Artura Rolki - Burmistrza Gminy Paczków, Roberta Piegzy - Wiceburmistrza, Haliny Kruszewskiej - dyrektor Biblioteki Publicznej oraz Andrzeja Kłoczki - dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji.

Kilkugodzinne spotkanie okazało się bardzo owocne. Podczas rozmów poruszono tematy dot. współpracy pomiędzy gminami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami oraz dokonano wymiany spostrzeżeń, pomysłów nt. rozwoju działań i kontaktów polsko-czeskich.

Już w najbliższych miesiącach odbędzie się oficjalne podpisanie partnerstwa, które ułatwi nam drogę do współpracy w zakresie np. wspólnego pozyskiwania środków na liczne projekty np. kulturalne, sportowe itp. Liczymy, że wizyta naszych sąsiadach zza granicy będzie początkiem wspólnych, licznych inicjatyw.