Środa z Funduszami dla przedsiębiorców

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Środa z Funduszami dla przedsiębiorców

1 października 2014 r. ruszył cykl organizowanych w całej Polsce bezpłatnych spotkań informacyjnych dot. nowej perspektywy finansowej 2014-2020 pn. „Środa z Funduszami dla przedsiębiorców”.

Spotkania organizowane będą do marca 2015 r., w każdą pierwszą środę miesiąca. Każda konferencja skierowane będzie do wybranej grupy potencjalnych beneficjentów programów realizowanych w latach 2014-2020.

Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje wprowadzające do funduszy europejskich na lata 2014-2020 (m.in. najważniejsze dokumenty regulujące ich wdrażanie, główne kierunki wsparcia, planowane programy i najważniejsze zasady ich realizacji) oraz wstępne informacje nt. możliwości uzyskania w latach 2014-2020 dofinansowania na działalność przedsiębiorstw (m.in. na działalność badawczo-rozwojową i infrastrukturę B+R, wdrażanie innowacji, współpracę przedsiębiorstw, nawiązywanie współpracy sektora nauki i biznesu, inwestycje proekologiczne, informatyzację, internacjonalizację, ochronę własności przemysłowej, a także na działalność instytucji otoczenia biznesu).

Na konferencji zostaną również przekazane informacje o obecnym etapie prac nad nową perspektywą finansową. Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. funduszy europejskich.

Zapraszamy na spotkanie „Środa z Funduszami dla przedsiębiorców”, które odbędzie się 4 lutego br. o godz. 12:00 w Powiatowym  Urzędzie Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19 (sala Klubu Pracy).

W celu zgłoszenia chęci udziału prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego,  link dostępny tutaj.

UWAGA! Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Otwórz