Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

I. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1. Lokal mieszkalny nr 1, Paczków, ul. Piastowska 4,
2. Lokal mieszkalny nr 3, Paczków, ul. Robotnicza 13,
3. Lokal mieszkalny nr 6, Paczków, ul. Robotnicza 13,
4. Lokal mieszkalny nr 10, Paczków, ul. Robotnicza 13,
5. Lokal mieszkalny nr 11, Paczków, ul. Robotnicza 13,
6. Lokal mieszkalny nr 15, Paczków, ul. Robotnicza 13.
 
II. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowych położnych w Paczkowie oznaczonych jako działka nr 371/8, 922/6, 591/4, 358/24, 51/2, 434/1, 1195, 589/1, 379/34.
2. Nieruchomość gruntowa położna w Kamienicy oznaczona jako działka 1016, 122.
3. Część nieruchomości gruntowych położonych w Kamienicy oznaczonych jako działka 972, 1003.
4. Część nieruchomości gruntowej położonej w Gościcach oznaczonej jako działka 348/4.
5. Część nieruchomości gruntowej położonej w Ściborzu oznaczonej jako działka 594/7.
6. Nieruchomość gruntowa położona w Starym Paczkowie oznaczona jako działka 98/3, 27/4.
7. Cześć nieruchomości gruntowych położonych w Dziewiętlicach oznaczonych jako działka 549/5, 549/20, 549/30.
8. Część nieruchomości gruntowej położonej w Unikowicach oznaczonej jako działka 135/3.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.


 

Otwórz