Skorzystaj z usług Oddziału Zamiejscowego do spraw Komunikacji w Paczkowie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Skorzystaj z usług Oddziału Zamiejscowego do spraw Komunikacji w Paczkowie

Przypominamy, że na ul. Wojska Polskiego 32 w Paczkowie działa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30 Oddział Zamiejscowy ds. Komunikacji w Paczkowie.

W oddziale można dokonać:
-  wpisu cech identyfikacyjnych w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,
- rejestracji pojazdu,
-  czasowej rejestracji pojazdu,
-  legalizacji tablic rejestracyjnych.

Ponadto przyjmowane są tam zawiadomienia o:
- nabyciu lub zbyciu pojazdów,
- zmianach stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym oraz dokonywanie w karcie pojazdu wpisów dokumentujących te zdarzenia.

Jednocześnie w Oddziale wydawane są decyzje o wyrejestrowaniu pojazdu na wniosek właściciela w przypadkach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz  kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska.

Osoba do kontaktu:
Joanna Suszycka
Starostwo Powiatowe w Nysie
Oddział Zamiejscowy ds. Komunikacji w Paczkowie
adres: Paczków, ul. Wojska Polskiego 32, tel. / fax (77) 431 69 30

Otwórz