Z opłatkiem i kolędą u seniorów

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Z opłatkiem i kolędą u seniorów

Zgodnie z wieloletnią już tradycją, władze samorządowe Paczkowa spotkały się z członkami rejonowego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na corocznym spotkaniu wigilijnym.

Co roku paczkowski zarząd PZERiI, przy finansowym wsparciu Gminy Paczków, organizuje wigilię dla starszych osób, którzy dzięki temu mogą w większym gronie zasiąść do świątecznej wieczerzy, przełamać się opłatkiem i wspólnie pokolędować. Wielu z nich jest samotnych lub ma zdrowotne problemy, dlatego organizacja takiej uroczystości z pewnością wlewa do ich serc nieco ciepłego, rodzinnego klimatu Bożego Narodzenia.

Po raz kolejny wigilia odbyła się w sali Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie. Przy pełnym wigilijnych potraw stole zasiadło około stu osób. Tradycyjnie wigilię uświetnił występ związkowego zespołu ludowego "Dziewiętliczanki", który zaprezentował kilka tradycyjnych polskich kolęd i pastorałek.

Spotkanie poprowadził pan Andrzej Budzik. Na wieczerzy pojawił Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka. Przy wigilijnym stole znalazły się też miejsca dla innych zaproszonych gości, m.in. przedstawicieli władz wojewódzkich PZERiI, pełniącego rolę gospodarza Dyrektora OKiR Andrzeja Kłoczko oraz sponsorów i darczyńców PZERiI. Modlitwę i krótkie słowo duszpasterskie wygłosił ks. Łukasz Gniła - wikariusz Parafii pw. Św. Jana Ewangelisty w Paczkowie. 

 

Otwórz