Dzielni wolontariusze pomogli potrzebującym i seniorom

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dzielni wolontariusze pomogli potrzebującym i seniorom

Polski Czerwony Krzyż zorganizował tradycyjną "Czerwonokrzyską Gwiazdkę", czyli świąteczne przedsięwzięcie, którego celem jest pozyskanie pieniędzy i darów rzeczowych dla osób wymagających wsparcia.

Jak co roku pomocną dłoń do osób potrzebujących wyciągnął Zarząd Rejonowy PCK Otmuchów/Paczków, a z jego ramienia do świątecznej akcji aktywnie włączyli się też członkowie Szkolnego Klubu PCK Publicznego Gimnazjum, organizując w naszym mieście charytatywne zbiórki.

12 i 13 grudnia młodzi wolontariusze przeprowadzili zbiórkę artykułów spożywczych i pieniędzy dla osób potrzebujących, które szczególnie w okresie bożonarodzeniowym potrzebują pomocy. Akcję zorganizowano w trzech samoobsługowych marketach handlowych na terenie naszego miasta: "Delikatesy Centrum", "EKO" i "Biedronka". Dzięki życzliwości Paczkowian zebrano żywność  i fundusze, dzięki którym 25 rodzin obdarowano paczkami, pomoc skierowano również do seniorów.

Jednocześnie w ramach akcji „Czerwonokrzyska Gwiazdka” młodzież z Zespołu Szkół w Paczkowie odwiedziła seniorów w  Zakładzie  Opiekuńczo – Leczniczym. W tym szczególnym miejscu - trochę szpitalnym, trochę domowym - królowała dzięki uczniom świąteczna atmosfera. Seniorzy z radością przyjmowali życzenia, własnoręcznie wykonane, bożonarodzeniowe kartki  oraz  łakocie - jak co roku podarowane przez paczkowskie sklepy. Najwięcej wzruszeń i radości sprawiono dobrym słowem, uwagą i uśmiechem na twarzy.

Pensjonariusze szpitala zostali zaproszeni do wspólnego kolędowania, w które włączali się z ochotą. Serdeczność i życzliwość młodzieży wywołała wzruszenia oraz nie jedną łzę. Spotkanie z seniorami  było też okazją do refleksji o życiu, przemijaniu i starości.!

Opiekunowie młodzieży gimnazjalnej i licealnej  oraz wolontariusze  serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym w akcję charytatywną „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, wspólnie podarowaliśmy potrzebującym i seniorom wiele radości i nadziei na lepsze jutro!

Otwórz