Szkolny Klub Wolontariusza GP w Paczkowie Organizacją Przyjazną Wolontariuszom

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Szkolny Klub Wolontariusza GP w Paczkowie Organizacją Przyjazną Wolontariuszom

3 grudnia br. w przeddzień Światowego Dnia Wolontariusza, który przypada na 5 grudnia w Opolu w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki odbyła się Gala Wolontariatu 2014.

Podczas Gali rozdawane były nagrody i certyfikaty za udział w dwóch konkursach „Barwy Wolontariatu 2014” oraz „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom 2014”, organizowanych przez  Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL oraz Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce.

Konkurs Barwy Wolontariatu adresowany był do wolontariuszy, organizacji oraz placówek współpracujących z wolontariuszami. Jest to już czternasta edycja konkursu, który stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Ideą przedsięwzięcia jest pokazanie wielobarwności działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są prawie we wszystkich sferach życia społecznego.
 
Kapituła Konkursowa przyznała dyplom Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom Szkolnemu Klubowi Wolontariusza, działającym przy Publicznym Gimnazjum w Paczkowie. Certyfikaty Barwy Wolontariatu odebrała uczennica i wolontariuszka Dominika Piznal oraz Danuta Kurowska - nauczycielka i opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariusza przy Publicznym Gimnazjum w Paczkowie. Tytuł organizacji Przyjaznej wolontariuszom otrzymuje się na dwa lata. W latach 2011 i 2013 tytuł Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom otrzymało Stowarzyszenie Kultury Osób Niepełnosprawnych WIĘŹ, a w 2013r. wolontariuszka Klaudia Dąbrowska była laureatką konkursu Barwy Wolontariatu.

Szkolny Klub Wolontariusza jest organizacją zrzeszającą uczniów i nauczycieli gimnazjum, a  całą pracę koordynuje opiekun Danuta Kurowska. Placówka przestrzega obowiązujących zasad prawnych regulujących aktywność wolontariuszy. Misją Klubu jest zainteresowanie młodzieży pomocą potrzebującym, ponieważ wychowawcze oddziaływanie wolontariatu pomaga w przygotowaniu do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie. Celami Klubu jest: kształtowanie prawidłowych postaw społecznych w środowiskach rówieśniczych, skierowanych na uznanie odmienności drugiego człowieka, rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, samotnych, chorych, pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach, wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, ukazywanie uczniom obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami, promowanie życia bez uzależnień oraz wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży.

Klub podpisuje corocznie porozumienie o świadczeniu pracy wolontariackiej ze Stowarzyszeniem Kultury Osób Niepełnosprawnych „WIĘŹ”, dzięki któremu uczniowie-wolontariusze mogą uczestniczyć w warsztatach terapeutycznych, imprezach oraz wycieczkach organizowanych przez to Stowarzyszenie. Wolontariusze pomagają osobom niepełnosprawnym podczas zajęć oraz umożliwiają im pełny udział w życiu społecznym.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wolontariuszom i opiekunowi Szkolnego Klubu Wolontariusza, działającym przy Publicznym Gimnazjum w Paczkowie, którzy swoim wielkim zaangażowaniem zasłużyli na otrzymanie tego wyjątkowego wyróżnienia. Jednocześnie życząc dalszej owocnej działalności. 

Otwórz