Terminy wypłat świadczeń rodzinnych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Terminy wypłat świadczeń rodzinnych

Wydział Spraw Społecznych UM w Paczkowie informuje, że świadczenia rodzinne wypłacane są zgodnie z podanym poniżej harmonogramem wypłat.

Uwaga! Zgodnie z ustawą świadczenia rodzinne za dany miesiąc podlegają wypłacie do dnia 30-go każdego miesiąca. Terminy wypłat podane w harmonogramach są jedynie terminami umownymi.Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Słowackiego 4, tel. (77) 431 60 41. Przypominamy, że WSS działa w godzinach pracy magistratu - w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00, a od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Otwórz