Doposażono świetlice wiejskie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Doposażono świetlice wiejskie

Dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Paczków doposażyła m.in. w meble i sprzęt RTV świetlice wiejskie w Gościcach i Ujeźdźcu.

W ramach projektu, świetlica wiejska w Ujeźdźcu została wyposażona w sześć zestawów (stoły i krzesła) oraz czternaście krzeseł, co dodatkowo uzupełni brakujące często miejsca siedzące przy spotkaniach integracyjnych, czy też posiedzeniach. Zakupiono nowoczesny sprzęt audiowizualny - telewizor z uchwytem oraz laptop. Poza tym w świetlicy pojawił się stół do gry w piłkarzyki, który ma przyczynić się do miłego i aktywnego spędzenia wolnego czasu dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców.

W Gościach w celu uatrakcyjnienia i zwiększenia funkcjonalności świetlicy zakupiono niezbędne wyposażenie tj. szafę biurową zamykaną do przechowywania materiałów biurowych, dokumentów. Zakupiono także 4 regały, które pozwolą na gromadzenie materiałów piśmienniczych, zdjęć, rysunków, czasopism, gier. Świetlicę uzupełniono o brakujące meble, czyli cztery stoły z 60 krzesłami drewnianymi oraz wieżę nagłośnieniową. Wyposażenie pozwoli nie tylko wyraźnie uatrakcyjnić ofertę placówki, ale umożliwi też organizację różnego rodzaju konferencji, szkoleń czy spotkań.

Dzięki istnieniu świetlic wiejskich mieszkańcy mają szansę na aktywne spędzanie czasu, integrację, kultywowanie tradycji i obyczajów ludowych. Doposażając w odpowiedni sposób świetlice wiejskie, zapewnia się mieszkańcom jeszcze lepszy dostęp do infrastruktury społeczno-kulturalnej.

Warto przypomnieć, że projekt został dofinansowany z PROW 2007-2013, a całkowita wartość tego przedsięwzięcia wyniosła ok. 28 tys. zł, z czego 18 tys. zł pochodzi z unijnego budżetu.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

"Wyposażenie świetlic wiejskich w Ujeźdźcu i Gościcach"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadający warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

Otwórz