Żywa historia Kresowian

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Żywa historia Kresowian

Zaczęło się od wydarzenia utrwalonego na zdjęciu. Michał Suszycki i Franciszek Pasławski wracają ze szkolenia podoficerskiego AK. Jest rok 1942. Miejsce akcji - wieś Dobrowody. Dla zebranej w dniu 2 grudnia br. grupy młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Paczkowie to początek opowieści.

Wspomnieniami o rodzinie i jej kresowych korzeniach podzieliły się paczkowianki – pani Wiesława Suszycka oraz pani Genowefa Konat. Aby przybliżyć ogrom zgromadzonych faktów, pokazały młodzieży dawne dokumenty, rekwizyty i cenne pamiątki. Z wyświetlonych fotografii „przemówili” do zebranych Wawrzyniec Suszycki, Michał Suszycki, a dzięki serwisowi internetowemu YouTube również Franciszek Pasławski – Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (tytuł przyznany w 1976).

Obie Panie są w trakcie odtwarzania drzewa genealogicznego rodu, obecnie dotarły do krewnych urodzonych w 1746. Pielęgnowanie tradycji i rodzinne rozmowy pozwoliły utrwalić pamięć o kresowych korzeniach, posiadanym majątku, służbie wojskowej i decyzjach urzędowych m.in. Biura Osadnictwa Wojskowego czy Powiatowej Komisji Osadnictwa Rolnego. Pieczołowicie gromadził wszystko pan Michał Suszycki, urodzony w Dobrowodach, w województwie tarnopolskim oraz jego małżonka pani Bronisława Suszycka (z domu Grabowiecka). Dodatkowy wątek ciekawej historii rodziny związany jest z figurą Matki Boskiej obecnie znajdującej się w Kamienicy.

Koniec spotkania zwieńczyła zapowiedź przygotowywanej wystawy pamiątek państwa Suszyckich, dostępnej zarówno dla uczniów, jak i mieszkańców Paczkowa oraz znamienne słowa: „Widzę to. Widzę to dziś, jakbym przy tym był. (…)To, czego nigdy nie widziałem, dzięki słowu stało się częścią mojej pamięci.” ( Andrzej Mularczyk „Każdy żyje jak umie”)

Wystawa pamiątek państwa Suszyckich będzie dostępna od 8 grudnia 2014r. do 12 stycznia 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym. W pierwszym etapie ekspozycja będzie dostępna dla uczniów Zespołu Szkół, a 8 stycznia 2015r. odbędzie się oficjalne otwarcie dla mieszkańców. Serdecznie zapraszamy!
 

Otwórz