Uczniowie paczkowskiego liceum przeciwko mowie nienawiści

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Uczniowie paczkowskiego liceum przeciwko mowie nienawiści

Trwa kampania „Bez nienawiści” (No Hate Speech) zainaugurowana  przez Radę Europy, a do której dołączył Zespół Szkół w Paczkowie.

Do projektu zakwalifikowano jedynie 30 grup uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski. W wyniku analizy aplikacji wybrano do tego grona również ZS w Paczkowie, który od października br. rozpoczął realizację projektu „Nienawiść – jestem przeciw”.

Celem projektu "Nienawiść. Jestem Przeciw!" jest stworzenie przez uczniów lokalnej kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści.  W trakcie tworzenia i realizacji takiej kampanii uczniowie i uczennice staną się ambasadorami idei: szkoła, internet, biblioteka, podwórko = „Miejsce Wolne Od Nienawiści!”.

Internet dał nam niespotykane i prawie nieograniczone możliwości tworzenia i wymiany treści. Sieć ma też ciemną, „brunatną” stronę – zna ją każdy, kto choć raz przeglądał komentarze internautów pod artykułami i filmami w sieci. Mowa nienawiści rani, obraża i wyśmiewa. Karmi się uprzedzeniami, które obecne są także offline. Jednak dopiero w anonimowej przestrzeni Internetu, gdzie do powielenia treści wystarcza jedno kliknięcie, ujawnia się prawdziwa skala i siła rażenia nietolerancji.

Badania przeprowadzone przez Radę Europy pokazują, że z mową nienawiści spotkało się aż trzy czwarte internautów. Mowa nienawiści dotyka także uczniów. Sieć jest dla nich środowiskiem naturalnym –ponad 90% nastolatków ma konto na przynajmniej jednym portalu społecznościowym, a 68% polskich gimnazjalistów spędza online2-3 godziny dziennie. Nikt nie powinien czuć się atakowany i obrażany z powodu swojego pochodzenia etnicznego, wyznawanej religii, niepełnosprawności, płci, wieku, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

Co zrobić, by uczniowie potrafili rozpoznawać mowę nienawiści i odpowiednio na nią reagować? W programie „Nienawiść – jestem przeciw!”, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeprowadzają własne e-kampanie przeciwko mowie nienawiści oraz kampanie lokalne w swojej szkole lub społeczności.

"Paczkowskie Asy" z
II klasy LO rozpoczęły już kurs internetowy, a w dniach 20 – 22 listopada br. odwiedziły Warszawę. CEO zorganizowało konferencję dla uczestników i uczestniczek projektu Nienawiść. Jestem Przeciw! Przyjechało ok. 70 osób - liderów i liderek uczniowskich i nauczycieli z Polski i Norwegii.

Paczkowski Zespół Szkół jest jedyną placówką reprezentującą Opolszczyznę. Przez trzy dni intensywnie dyskutowano i wypracowywano projekty kampanii przeciw mowie nienawiści.  Organizatorzy umożliwili również zwiedzenie z przewodnikiem nowego Muzeum Historii Żydów Polskich. Kolejna wyprawa do Warszawy czeka uczniów w czerwcu 2015r.

Projekt realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej  we współpracy z Europejskim Centrum Wergelanda w ramach programu "Obywatele dla Demokracji", finansowanego z Funduszy EOG.

Otwórz