Jednopokojowy lokal na sprzedaż

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Jednopokojowy lokal na sprzedaż

Szukasz niewielkiego mieszkania? Gmina Paczków wystawiła po raz drugi na sprzedaż jednopokojowy lokal mieszkaniowy.

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 3a na I piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 19 w Paczkowie. Lokal składa się z pokoju, kuchni i WC o łącznej powierzchni 38,41m2. Do mieszkania przynależy udział w 4/100 części we wspólnych elementach budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oznaczonego jako działka nr 320 o pow. 0,0357 ha.

Treść ogłoszenia brzmi następująco:Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 20.700 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2015 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 19 stycznia 2015 r. do godz. 15:00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.
 

Otwórz