Za kilka dni Narodowe Święto Niepodległości - wywieśmy flagi!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Za kilka dni Narodowe Święto Niepodległości - wywieśmy flagi!

96 lat temu Polska wróciła na mapę Europy po 123 latach niewoli. Jak co roku w dniu odzyskania niepodległości odbędą się miejskie uroczystości.

11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała wolność. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, którego pertraktacje z Centralną Radą Żołnierską sprawiły, że wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z terenów Królestwa Polski.

Obchody tradycyjnie rozpoczną się w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i mieszkańców gminy Paczków o godz. 10:00. Po jej zakończeniu, spod kościoła ruszy tradycyjny pochód pod pomnik AK (ul. Kołłątaja), tam złożone zostaną kwiaty.

Następnie orkiestra dęta poprowadzi uczestników przemarszu do Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie, gdzie koło południa rozpocznie się Akademia Niepodległościowa. Tegoroczne uroczystości uświetni występ zespołu śpiewaczego ECHO, Studio Piosenki Voices oraz Paczkowskiej Orkiestry Dętej.

Jak co roku, zwracamy się do wszystkich mieszkańców, zakładów i instytucji Gminy Paczków o godne uczczenie tego najważniejszego dla Naszej Ojczyzny dnia. Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców Paczkowa i okolicznych wsi do wywieszania w dniu 11 listopada flag narodowych.

Prezentując podczas Narodowego Święta Niepodległości biało-czerwoną flagę, dajmy wyraz naszym patriotycznym uczuciom. Okażmy należną pamięć tym wszystkim, którzy wnieśli w nasze czasy wolność oraz tak cenne idee miłości do Ojczyzny, suwerenności i narodowej solidarności.

Poniżej plakat z programem uroczystych obchodów Dnia Niepodległości.


 

Otwórz