Rewitalizacja Paczkowa wyróżniona przez Zarząd Województwa Opolskiego

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Rewitalizacja Paczkowa wyróżniona przez Zarząd Województwa Opolskiego

„Rewitalizacja murów obronnych wraz z wieżami bramnymi i basztami oraz terenem plantów miejskich w Paczkowie” została wyróżniona w konkursie „Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Opolskiego 2014”.

22 października br. podczas spotkania Opolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego w Opolu, rozstrzygnięta została siódma edycja organizowanego przez Zarząd Województwa konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2014”.

Konkurs ma na celu promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych, budowę wizerunku województwa jako aktywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestycji. Wyróżnia najciekawsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne kształtujące przestrzeń publiczną województwa. 

Zgłaszane prace oceniane są przez Jury - członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Najlepszą rewitalizację przestrzeni publicznej województwa opolskiego w 2014r., czyli nagrodę główną otrzymała gmina Olesno, która do rywalizacji zgłosiła przedsięwzięcie zatytułowane: „Rewitalizacja rynku w Oleśnie”.

Tradycją stało się głosowanie internetowe na stronach województwa opolskiego, w tym roku wśród internautów uznanie zdobyła gmina Otmuchów z projektem pn. „Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego SOLARIUM w Otmuchowie”.

Konkurencja była niemała, gdyż na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło 20 zgłoszeń z 19 samorządów. Z roku na rok wybór najlepszych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych jest coraz trudniejszy, poprzeczka jest ustawiana coraz wyżej.

Komisja Konkursowa przyznała 4 wyróżnienia dla „Rewitalizacji terenu rekreacyjno -wypoczynkowego SOLARIUM w Otmuchowie”, „Rewitalizacji murów obronnych wraz z wieżami bramnymi i basztami oraz terenem plantów miejskich w Paczkowie”, „Renowacji Wieży Piastowskiej w Opolu wraz z zagospodarowaniem wnętrza wieży i terenu przyległego oraz zorganizowaniem zaplecza turystycznego służącego do obsługi ruchu turystycznego” oraz „III etapu rewaloryzacji infrastruktury śródmieścia Prudnika”.

Rewitalizacja Paczkowa została doceniona za uatrakcyjnienie jakości przestrzeni publicznej historycznego układu przestrzennego miasta o znaczeniu ponadregionalnym oraz wyeksponowanie i udostępnienie średniowiecznych fortyfikacji do pełnienia funkcji turystycznych. Nagrodę z rąk Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły odebrał Burmistrz Paczkowa – Bogdan Wyczałkowski. 

Cieszy nas fakt, że Paczków znalazł się w gronie nagrodzonych przedsięwzięć o bardzo dużym znaczeniu dla społeczności lokalnych oraz regionu. Liczymy, że kolejne projekty, które są realizowane w naszej gminie staną się również wizytówką województwa opolskiego. 

Otwórz