Paczkowscy licealiści ponownie dołączyli do kampanii Świat bez głodu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Paczkowscy licealiści ponownie dołączyli do kampanii Świat bez głodu

Polska Akcja Humanitarna (PAH) jest organizatorem kampanii „Świat bez głodu”, która poświęcona jest rażącej niesprawiedliwości, jaką stanowi brak wystarczającej ilości pożywienia we współczesnym świecie - przy jednoczesnym marnowaniu żywności.

Kampania realizowana była również w Paczkowie w miesiącu październiku br., przez uczniów Zespołu Szkół. Tegorocznej akcji towarzyszyła inicjatywa wsparcia Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu, któremu szkoła przekaże zebrane pieniądze.

Dzięki zaangażowaniu uczniów klas licealnych, PCK i SU zorganizowana została akcja plakatowa, sprzedaż znaczków, zdrowej żywności i wykłady. Wszystkie działania zostały podjęte aby upowszechnić idee Światowego Dnia Godności, Światowego Dnia Żywienia i Walki z Głodem i Ubóstwem.

Serdecznie podziękowania składamy uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół w Paczkowie, noszącego tytuł Szkoły Humanitarnej, którzy  pielęgnują wartości takie jak: empatia, otwartość na innych, wspólne działanie  oraz corocznie organizują Tydzień Akcji.

 

Otwórz