Sport bez Hranic

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Sport bez Hranic

"SPORT BEZ HRANIC” – taki tytuł nosi projekt współpracy przygranicznej do realizacji, którego zostali zaproszeni uczniowie z paczkowskich szkół.

Tym razem wnioskodawcą jest Základní škola Zlaté Hory- dotychczasowy partner projektów realizowanych przez Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie. Jest to kolejna inicjatywa z zakresu sportu, turystyki i rekreacji polegająca na wspólnym udziale w rozgrywkach oraz imprezach organizowanych na terenach pogranicza Nysko-Jesenickiego. Czescy partnerzy zaplanowali sześć imprez dla dzieci i młodzieży czeskiej i polskiej organizowanych w okresie od października 2014 do kwietnia 2015.

Oprócz paczkowian w przedsięwzięciu uczestniczyć będzie młodzież z Głuchołaz. W sumie udział weźmie około 240 uczniów oraz 12 opiekunów i instruktorów. Uczestnictwo w projekt jest nieodpłatne tak jak w poprzednich latach a dzieci mają zapewniony dojazd, wyżywienie oraz drobne nagrody.

Harmonogram działań przedstawia się następująco:

  • 3 października br. odbył się Bieg na Orientację dla młodzieży gimnazjalnej w okolicach czeskich Mikulovic.
  • W połowie listopada zorganizowane zostaną dwa turnieje unihokeja  dla chłopców i dziewcząt  klas 5-6 szkoły podstawowej w Hali Sportowej w Mikulovicach.
  • Na 10 grudnia zaplanowano dwa turnieje halowej piłki nożnej w dwóch kategoriach wiekowych jednocześnie. Dla chłopców w wieku gimnazjalnym oraz chłopców klas 3- 4 szkół podstawowych, również w Hali Sportowej w Mikulovicach
  • Początkiem  lutego 2015 odbędą się dwa turnieje siatkarskie jednocześnie – chłopców oraz dziewcząt w wieku gimnazjalnym.
  • W dniach 08.-13.03.2015 w miejscowości Dolní Morava-  24 uczestników z Czech oraz 24 z Polski w wieku 11-15 lat będzie miało okazję wzięcia udziału w kursie narciarskim w formie obozu.
  • Na zakończenie projektu w kwietniu zaplanowano rajd turystyki pieszej - jednodniową wycieczkę dla uczniów z podstawówki do Ovčárna, Praděd i Červenohorské sedlo.

Koordynatorem działań po polskiej stronie będzie paczkowskie GCSiR. Nowy projekt będzie okazją do kolejnych kontaktów przygranicznych dzieci i młodzieży oraz doskonałą okazją na podtrzymanie tego co wypracowano wspólnie w poprzednich latach.

Jak wyrazili się wnioskodawcy jest to forma podziękowania od czeskich partnerów za dotychczasową współpracę.

 

Otwórz