Konsultacje społeczne - Opracowanie Strategii Rozwoju Transportu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Konsultacje społeczne - Opracowanie Strategii Rozwoju Transportu

Konsultacje społeczne w sprawie opracowania Strategii  Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

Z dniem 01.10.2014. firma Collect Consulting SA przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na zlecenie Lidera Partnerstwa, tj. Gminy Nysa w ramach projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych. W projekcie bierze udział 14 Gmin: Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Nysa, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce oraz 3 Powiaty: Głubczycki, Nyski, Prudnicki.

Na poszczególnych etapach opracowania Strategii firma będzie zwracać się do Państwa z prośbą o wsparcie w weryfikacji zapisów Strategii, a w szczególności zaproponowanych rozwiązań.

Zgodnie z założeniami projektu mieszkańcy Powiatów: Głubczyckiego, Nyskiego oraz Prudnickiego będą mieli możliwość wpływu na ostateczne treści ujęte w Strategii Rozwoju Transportu. O zaangażowanie i wymianę poglądów firma będzie prosić  zarówno mieszkańców, jak i lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Celem przygotowywanej Strategii jest poprawa sytuacji w obszarze transportu, a w szczególności stworzenie efektywnego systemu transportu umożliwiającego sprawne przemieszczanie się podróżujących przy zachowaniu wysokiej jakości usług.

W ramach etapu I, który trwać będzie do końca lutego 2015, przygotowana zostanie diagnoza systemu transportowego dotycząca ruchu samochodowego, rowerowego i pieszych, a także zbiorowej komunikacji kolejowej oraz autobusowej. Diagnoza obejmie w szczególności ustalenie preferencji mieszkańców co do wyboru środka transportu, ocenę systemu komunikacji, w tym także wykorzystania powierzchni parkingowych. Analiza będzie dotyczyć również bezpieczeństwa, a także zgłaszanych przez mieszkańców problemów, barier i ograniczeń komunikacyjnych.

Wyniki konsultacji zostaną upublicznione, a Państwa zaangażowanie umożliwi dostosowanie planowanych zmian do potrzeb mieszańców poprzez ujęcie Państwa sugestii w opracowywanej Strategii Rozwoju Transportu.

W okresie X 2014 – II 2015 będą kontaktować się z Państwem ankieterzy z firmy Collect Consulting SA, którzy drogą telefoniczną przeprowadzą z Państwem badanie ankietowe. Zachęcamy zatem do udziału w badaniu, dzięki czemu będą Państwo mogli mieć realny wpływ na kształt Strategii i decyzje podejmowane przez władze regionalne i lokalne.

Osoby zainteresowane zgłaszaniem swoich uwag prosimy o kontakt pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Otwórz