Dziękujemy za dar krwi!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dziękujemy za dar krwi!

Pierwszy w tym roku szkolnym pobór krwi w Zespole Szkół w Paczkowie możemy zaliczyć do bardzo udanych. Zbiórkę odwiedziło ponad 40 osób, a krew oddały 33 osoby. Pozyskano łącznie 14,6 l drogocennego leku.

Wśród dawców znaleźli się stali krwiodawcy oraz grupa młodych ludzi – uczniów ZS w Paczkowie. Przez cały czas krwiodawcy byli pod opieką fachowego personelu lekarsko – medycznego z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Ilość pobieranej krwi nie przekraczała 450 ml.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie: „wszystkim mieszkańcom Paczkowa i okolic, uczniom ze Stowarzyszeniowego Liceum i Technikum w Paczkowie, uczniom naszej szkoły. Szczególnie gorące podziękowania skierowane są do młodzieży działającej w Szkolnym Kole PCK- uczniów klasy 2he, którzy tak bardzo angażowali się w promocję tego wydarzenia i pomoc. To dzięki ich pomysłom i entuzjazmowi udało się dotrzeć z informacją do tak wielu osób. Słowa wdzięczności kierowane są również do Krewmaniaków- współorganizatorów tej pięknej akcji oraz wszystkich pracowników Zespołu Szkół.”

Już teraz zapraszamy na kolejny pobór w styczniu!

Dziękujemy w imieniu swoim oraz organizatorów akcji- szkolnego koła PCK

Otwórz