Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

I. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1. Lokal mieszkalny nr 5, Paczków, ul. Daszyńskiego 1.
2. Lokal mieszkalny nr 2, Paczków, ul. Wojska Polskiego 6-8.
 
II. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie, oznaczonych numerami działek: 1054/5, 448/2, 683/6, 646/13.

 UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

 

 

 

 

 

Otwórz