Dotacje na podjęcie działalności - nabór wniosków

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dotacje na podjęcie działalności - nabór wniosków

 

Przypominamy, że Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

 

O dotację mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Nysa, dla których został ustalony II profil pomocy,  w szczególności osoby:
    * Osoby po 50 roku życia
    * Osoby długotrwale bezrobotne
    * Osoby niepełnosprawne
    * Osoby zamieszkujące tereny wiejskie
    * Osoby do 30 roku życia

Termin przyjmowania wniosków  13.10.2014 - 17.10.2014

Maksymalna kwota dofinansowania: do   wysokości 6-sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia  (przeciętne wynagrodzenie za II KW 2014  wynosi 3739,97 zł).

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe kryteria zaprasza się do składania wniosków w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19 pokój nr 3.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod nr tel.77 448 99 47 oraz 77 448 99 19, lub osobiście w siedzibie PUP w Nysie ul. Słowiańska 19, II piętro pok. nr 20 oraz 22.

Druki dostępne są do pobrania na stronie

http://www.pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:1652.html

Otwórz