Harmonogram wywozu śmieci - sprawdź terminy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Harmonogram wywozu śmieci - sprawdź terminy

Przedstawiamy trzymiesięczny harmonogram wywozu nieczystości stałych i odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Paczków. Zapoznaj się z terminami oraz pamiętaj o regularnych opłatach za śmieci.

Harmonogram dotyczy zarówno zmieszanych odpadów komunalnych, czyli tych, które nie są poddawane segregacji, jak i tych, które gromadzone są w sposób selektywny. Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram wywozu nieczystości stałych i odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych obowiązujący w październiku, listopadzie i grudniu 2014 roku na terenie Miasta i Gminy Paczków:

Harmonogram wywozów nieczystości stałych i odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych dla miasta Paczków w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu 2014 r.

Harmonogram wywozu nieczystości stałych w sołectwach Gminy Paczków w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu 2014r.


 Przypominamy, że:
- wpłat za dany miesiąc należy dokonywać do ostatniego dnia każdego miesiąca,
- nie będą wydawane ani specjalne książeczki, ani wystawiane faktury, podstawą opłaty jest złożona deklaracja o wysokości opłaty,
- w przypadku dodatkowych pytań, uwag czy też wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego (tel. 77 431 67 91 wew. 113).

Mieszkańcy, którzy składali "deklarację śmieciową" w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (np. właściciele domów jednorodzinnych, członkowie spółdzielni mieszkaniowej i właściciele nieruchomości bez określonego zarządcy) powinni uiszczać opłatę śmieciową w kasie Urzędu Miejskiego w Paczkowie lub na konto bankowe: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie - 55 9588 0004 1720 0000 2000 0010- regularnie do końca każdego miesiąca.

Po uiszczeniu opłaty w kasie UM, wpłacający otrzyma pisemne potwierdzenie dokonania wpłaty.  W tytule przelewu koniecznie należy wskazać za kogo dokonywana jest opłata oraz jakiego dotyczy miesiąca. Najemcy mieszkań komunalnych powinni uiszczać opłatę śmieciową u zarządcy mieszkań komunalnych, czyli na konto bankowe Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie. Właściciele mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych, które posiadają swojego zarządcę (np. ZUKiM, firmę "Posesja" czy inny podmiot zarządzający) powinni uiszczać opłatę śmieciową u swojego zarządcy.

Pamiętajmy, że pojemniki lub worki do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych powinny być oznaczone żółtą naklejką i wystawione w dniu odbioru przed posesją. Zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej www.odpady.paczkow.pl  

Otwórz