Literacko o Nyskim Księstwie Jezior i Gór

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Literacko o Nyskim Księstwie Jezior i Gór

Nyskie Księstwo Jezior i Gór ogłosiło konkurs pt. „Literacko o Nyskim Księstwie Jezior i Gór”. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Przedmiotem konkursu są przygotowane utwory literackie (bajki, wiersze, legendy) nawiązujące z jednej strony do historii dawnego Księstwa Nyskiego – siedziby Biskupów Wrocławskich, a z drugiej strony do obecnej nazwy Nyskiego Księstwa jako Lokalnej Grupy Działania, czyli związanej z tym czym Organizator się zajmuje, w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju – najważniejszego dokumentu, z którym zapoznać się można na stronie internetowej www.nyskieksiestwo.turystyka.net.

Termin dokonania zgłoszenia upływa w dniu 22 września 2014r. o godz. 1200. Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym w wersji edytowalnej dostępny jest na głównej stronie www.nyskieksiestwo.turystyka.net w zakładce Ogłoszenia aktualne.
 

Otwórz