Wypłata świadczeń rodzinnych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wypłata świadczeń rodzinnych

Wydział Spraw Społecznych UM w Paczkowie informuje, że świadczenia rodzinne wypłacane są zgodnie z podanym na początku roku harmonogramem wypłat.

W miesiącu wrześniu wypłata na konta została wysłana w dniu 15 września br. W kolejnych miesiącach wypłaty będą nadane w dniach: 15 października, 14 listopada i 12 grudnia. Jednocześnie przypominamy, że od miesiąca września uległ zmianie bank obsługujący Gminę Paczków. Z tego powodu pieniądze mogą dotrzeć na konta w kolejnym dniu po wypłacie.

Uwzględniając zmianę banku, w następnych miesiącach świadczenia zostaną wysłane w miarę możliwości odpowiednio wcześniej. Terminy wypłat na poczcie: 18 września, 17 października, 18 listopada i 16 grudnia.

Uwaga! Zgodnie z ustawą świadczenia rodzinne za dany miesiąc podlegają wypłacie do dnia 30-go każdego miesiąca. Terminy wypłat podane w harmonogramach są jedynie terminami umownymi.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Słowackiego 4, tel. (77) 431 60 41. Przypominamy, że WSS działa w godzinach pracy magistratu - w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00, a od wtorku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Otwórz