Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I. Dzierżawa na okres do 3 lat:
 1.  Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem
  działki  51/2, 1093/7, 609/7, 213, 371/8, 643, 319/13, 339/32, 330, 785/3, 461, 457,
  2.  Nieruchomość gruntowa położona w Paczkowie oznaczona numerem działki 650, 457,
 3.  Część nieruchomości gruntowej położonej w Kamienicy oznaczonej numerem działki 1008,
 4. Część nieruchomości gruntowej położonej w Trzeboszowicach oznaczonej numerem działki 208/61, 699/5, 828, 333,
 5. Część nieruchomości gruntowej położonej w Dziewiętlicach oznaczonej numerem działki 129/3, 549/20,
 6. Część nieruchomości gruntowej położonej w Gościcach oznaczonej numerem działki 323.

II. Dzierżawa na okres 10 lat:
   1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 879/1,
     2.  Nieruchomość gruntowa położona w Paczkowie oznaczona numerem działki 888/3.

 

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.


 


 

Otwórz