Nieruchomość gruntowa na sprzedaż

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Nieruchomość gruntowa na sprzedaż

Gmina Paczków ogłosiła II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Paczkowie.

Mowa o gruncie oznaczonym jako działka nr 1021/7 o powierzchni 0,0211 ha. Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi wąski pas gruntu o kształcie prostokąta, położona wśród działek z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i gospodarczą.

Poniżej treść ogłoszenia:


Cena wywoławcza wynosi 10.370,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 3 października 2014 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala konferencyjna). W przetargu mogą  brać udział właściciele sąsiednich nieruchomości obejmujących działki nr 1016, 1015/3, 1025 pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej (1037,00 zł) na konto UM Paczków najpóźniej do dnia 29 września 2014 roku. 

Otwórz