KŁADKI NAD ZAPORAMI W KOZIELNIE I TOPOLI OTWARTE DLA RUCHU TURYSTYCZNEGO

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności KŁADKI NAD ZAPORAMI W KOZIELNIE I TOPOLI OTWARTE DLA RUCHU TURYSTYCZNEGO

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wychodząc naprzeciw zgłoszonym przez władze samorządowe Gminy Paczków potrzebom, w piątek 25 lipca otwiera dla turystycznego pieszego i rowerowego zamknięte do tej pory kładki technologiczne nad zaporami Zbiornika Topola oraz Zbiornika Kozielno.

Dotychczas kładki na zaporach w Kozielnie i Topoli służyły jedynie celom technologicznym - korzystali z nich wyłącznie pracownicy obsługi zbiorników. Nie było zatem możliwości przejścia z jednego brzegu rzeki Nysy Kłodzkiej na drugi. Pod koniec lutego 2014 roku Dyrektor RZGW we Wrocławiu Edward Nawirski, w towarzystwie Sławomira Janika - nowo powołanego wówczas Kierownika Zarządu Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie - spotkał się w Paczkowie z Burmistrzem Gminy Paczków Bogdanem Wyczałkowskim. Jednym z głównych tematów spotkania było omówienie możliwości udostępnienia kładki na zaporze Zbiornika Kozielno do ruchu turystycznego, co w opinii paczkowskich samorządowców znacząco poprawiłoby rekreacyjną atrakcyjność tego malowniczego terenu.

Po wykonaniu ekspertyz BHP i określeniu niezbędnych nakładów finansowych, władze RZGW we Wrocławiu postanowiły wyjść naprzeciw tym potrzebom i zadecydowały o przystosowaniu zarówno kładki na zaporze Zbiornika Kozielno, jak i przeprawy nad budowlą zrzutową Zbiornika Topola. Adaptacja obu kładek wymagała montażu dodatkowych ogrodzeń i elementów zabezpieczających urządzenia hydrotechniczne. Przed obiektami pojawiły się także tablice informacyjne, na których wyszczególnione są warunki korzystania z udostępnionego przejścia.

- Otwarcie zapór w Kozielnie i Topoli dla ruchu pieszo-rowerowego z pewnością poprawi turystyczną atrakcyjność obu zbiorników. Trzeba jednak pamiętać, że to komunikacyjne udogodnienie rządzi się swoimi prawami. Trasa przejścia prowadzi przez kładki technologiczne ważnych obiektów hydrotechnicznych, dlatego korzystający z niej turyści zobowiązani są do przestrzegania kilku ważnych zasad. Kwestie bezpieczeństwa zapory oraz korzystających z kładki ludzi są dla nas priorytetem. Ułatwiamy lokalną komunikację wokół zbiorników, ale nie możemy zapominać o podstawowej funkcji zapór, jaką jest skuteczna ochrona przeciwpowodziowa - mówi Edward Nawirski, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

- Cieszę się, że współpraca z RZGW układa się pomyślnie, osiągnęliśmy wspólnie porozumienie, które zdecydowanie uatrakcyjni naszą bazę rekreacyjną. Ze względu na duże zainteresowanie pieszych i rowerzystów, zależało nam na udostępnieniu kładki. Jestem przekonany, że usprawni to komunikację między terenami znajdującymi się po przeciwległych stronach Nysy Kłodzkiej oraz Zalewu Paczkowskiego, a jednocześnie zwiększy ruch turystyczny – podkreśla Burmistrz Paczkowa.

Przejście przez kładki będzie udostępnione dla ruchu pieszo-rowerowego wyłącznie w porze dziennej. Szczegółowe reguły korzystania z przepraw na zaporach w Kozielnie i Topoli określają tablice informacyjne, ustawione przy wejściach na obiekt. Warto pamiętać, że oba obiekty są całodobowo monitorowane. W najbliższym czasie RZGW we Wrocławiu planuje również udostępnienie do ruchu pieszo-rowerowego kładki na zaporze zbiornika suchego w Stroniu Śląskim. 

Otwórz