Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

   I.  Dzierżawa na okres  11 lat: 
1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki  646/13.

II. Dzierżawa na okres do 3 lat:
 1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki  646/13.
2. Część nieruchomości gruntowej położonej w Unikowicach oznaczonej numerem  działki 135/3.


Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

 

Otwórz